World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์

World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์
เรื่องย่อ เนื้อเรื่องของ World Trigger เริ่มขึ้นที่เมืองมิคาโดะในญี่ปุ่น ได้เกิดประตูมิติปริศนาขึ้นและมีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์เรียกกันว่า Neighbor (ที่แปลว่าเพื่อนบ้าน) ปรากฏออกมาจากประตูมิติและเข่นฆ่ามนุษย์ทำลายบ้านเมือง แม้กองกำลังทหารจะใช้อาวุธสงครามร้ายแรงเพียงใดก็ไม่สามารถทำร้ายเจ้า Neighbor ได้เลย จนกระทั่งมีกลุ่มคนลึกลับที่เรียกตัวเองว่า องค์การ Border ออกมาต่อสู้กับพวก Neighbor โดยพวกเขาใช้เทคโนโลยีอาวุธเฉพาะตัว สำหรับใช้ต่อสู้กับพวก Neighbors โดยเฉพาะ จนในที่สุดพวกเขาก็สามารถจัดการกับ Neighbor ได้สำเร็จ และได้ก่อตั้งตึกขององค์กรขึ้นในเมืองมิคาโดะ เพื่อกำจัด Neighbor ที่ออกมาจากประตูมิติเรื่อยๆ หลังจากเหตุการณ์ประตูมิติครั้งแรกผ่านไปประมาณ 4 ปีครึ่ง โอซามุ มิคุโมะ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร Border ก็ได้รับร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร และได้พบกับ ยูมะ คูกะ เด็กหนุ่มตัวเล็กที่มาเรียนห้องเดียวกับเขา ซึ่งจริงๆแล้ว ยูมะ คูกะ คือ Neighbor ในร่างมนุษย์ ที่เดินทางข้ามมิติมายังโลกมนุษย์เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ซับไทยโดย MTK-FS , OtaTU Anime
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย/ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 41 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 42 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 43 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 44 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 45 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 46 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 47 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 48 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 49 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 50 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 51 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 52 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 53 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 54 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 55 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 56 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 57 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 58 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 59 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 60 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 61 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 62 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 63 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 64 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 65 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 66 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 67 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 68 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 69 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 70 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 71 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 72 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค1 ตอนที่ 73 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย
World Trigger เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย