Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี

Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี

Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ณ โลก ที่ถูกล้อมไว้ด้วยความรมรื่นและป่าไม้ ที่นี่มีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์เราเพียงแต่พวกเขากลับมีหูและหางงอกออกมาเหมือนกับสัตว์ต่าง ๆ อยู่มาวันหนึ่งเด็กสาวนาม “เอรูรู” ได้พบร่างของชายแปลกหน้านอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ในป่า แต่ที่แปลกก็คือเขาไม่มีหูและหางเหมือนกันเธอนี่สิ! แถมใบหน้ายังถูกปกปิดไว้ด้วยหน้ากาก แม้เป็นจะแปลกยังไงชีวิตย่อมสำคัญกว่า เอรูรูจึงตัดสินใจช่วยชีวิตเค้าและพามารักษาตัวที่บ้านของเธอ ชายหนุ่มคนนั้นฟื้นขึ้นในเวลาไม่นาน แต่สติของเขานั้นเลือนลาง ถึงบาดแผลเขาจะหายแต่เขาจดจำอะไรไม่ได้เลย คุณยายของเอรูรูจึงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่า “ฮาคุโอโระ” โดยไม่รู้ว่าวงเวียนและชะตากรรมของโลกนี้ได้เริ่มเดินขึ้นแล้ว….
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 13 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 14 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 15 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 16 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 17 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 18 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 19 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 20 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 21 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 22 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 23 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 24 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 25 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค1 ตอนที่ 26 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี OVA 1 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี OVA 2 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี OVA 3 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 13 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 14 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 15 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 16 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 17 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 18 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 19 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 20 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 21 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 22 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 23 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 24 ซับไทย
Utawarerumono กองทัพสนมถล่มปฐพี ภาค2 ตอนที่ 25 ซับไทย