Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์

Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1-3

ยอดนักปรุงโซมะ
โทรลฮันเตอร์ : เรื่องราวของอาคาเดีย เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มือชื่อ จิม เล็กซ์ ได้พบกับเครื่องรางในตำนานแห่งเมอร์ลินโดยบังเอิญเข้า ทำให้เขาได้เปลี่ยนจากเด็กหนุ่มสุดแสนจะธรรมดากลายเป็นนักล่าโทรล เขาและผ่องเพื่อนของเขาจะต้องปกป้องโลกจาก กันมาร์ โทรลผู้แสนชั่วร้ายที่จะยึดครองโลกให้ได้
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 1พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 2พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 3พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 4พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 5พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 6พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 7พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 8พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 9พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 10พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 11พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 12พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 13พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 14พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 15พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 16พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 17พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 18พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 19พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 20พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 21พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 22พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 23พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 24พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 25พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค1 ตอนที่ 26พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 1พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 2พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 3พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 4พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 5พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 6พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 7พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 8พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 9พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 10พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 11พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 12พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค2 ตอนที่ 13พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 1พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 2พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 3พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 4พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 5พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 6พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 7พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 8พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 9พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 10พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 11พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 12พากย์ไทย
Trollhunters Tales of Arcadia โทรลฮันเตอร์ ภาค3 ตอนที่ 13พากย์ไทย