Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ

Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ
บูริน หมูน้อยอวกาศ. คาริน โคคุบุ ที่พบกับเจ้าหมูสีเหลืองที่กําลังหิวโหย เธอก็ช่วยเหลือโดยการให้. แอ๊ปเปิ้ลแก่หมูตัวนั้น(แต่ต้องแลกกับการไปโรงเรียนสาย) แต่เจ้าหมูตัวนั้นยังแอบซ่อน. อยู่ที่เป้ของเธอ และเธอก็พบว่าเจ้าหมูตัวนั้นบินได้และพูดได้ และเผยว่าตนคือเจ้าชาย. Tonrariano ที่ 3 แห่งดาว Buuringo แล้วก็ได้มอบอุปกรณ์วิเศษและวิธีใช้ให้กับเธอ
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.1 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.2 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.3 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.4 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.5 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.6 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.7 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.8 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.9 [พากย์ไทย]
Tonde Burin บูริน หมูอวกาศ Vol.10 [พากย์ไทย]