Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ

Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ

Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ
ทุกๆวันในเวลาเรียน ตามปกตินักเรียนแต่ละคนจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือ แต่ไม่ใช่สำหรับ เด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลาย เซกิ โทชินาริ ผู้ซึ่งสรรหาความบันเทิงจากกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่การเรียน อันได้แก่ โดมิโน่ยางลบ หมากรุกญี่ปี่ปุ่นที่ทำจากกระดาษ การขัดโต๊ะให้ขึ้นเงา ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ คอยดีงความสนใจในการเรียนจากเพื่อนสาวที่นั่งข้างโต๊ะ โยโกอิ รูมิ เสมอๆ ทำให้รูมิเองก็พลอยไม่ได้เรียนไปกับเขาด้วย เธอเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่โทชินาริจะตั้งใจเรียนเสียที และพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่สนใจแล้วจดจ่อกับการเรียนหนังสือ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะคอยมองโทชินาริตลอดว่าครั้งนี้เขาจะทำอะไร สุดท้ายรูมิก็ไม่ได้เรียนเหมือนเดิมอยู่ดี
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 1 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 2 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 3 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 4 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 5 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 6 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 7 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 8 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 9 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 10 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 11 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 12 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 13 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 14 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 15 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 16 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 17 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 18 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 19 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 20 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 21 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 22 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ ตอนที่ 23 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ OVA 1 ซับไทย
Tonari no Seki-kun เพื่อนเกรียนข้างโต๊ะ OVA 2 ซับไทย