tokyo-ghoul

Tokyo Ghoul โตเกียวกูล

Tokyo Ghoul โตเกียวกูล
คดีฆาตกรรมปริศนาในเมืองโตเกียว จากของเหลวที่พบในที่เกิดเหตุทำให้เชื่อว่ามาจากพวกกูลที่กินมนุษย์ คาเนคิ นักศึกษามหาวิทยาลัย ได้มาพัวพันกับเรื่องของพวกกูลที่แตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้ ถึงจะรอดตายจากการโจมตีของกูลมาได้แต่ก็สภาพปางตาย ทีมแพทย์ได้ให้การช่วยเหลือเขาอย่างสุดความสามารถและด้วยความบังเอิญระหว่างการรักษาชีวิตของเขา ทำให้เขาต้องได้พบกับโลกที่ต่างไปจากเดิม
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่1 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่2 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่3 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่4 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่5 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่6 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่7 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่8 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่9 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่10 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่11 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค1 ตอนที่12 พากย์ไทย

 

Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่1 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่2 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่3 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่4 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่5 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่6 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่7 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่8 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่9 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่10 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่11 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul โตเกียวกูล ภาค2 ตอนที่12 พากย์ไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่1 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่2 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่3 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่4 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่5 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่6 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่7 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่8 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่9 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่10 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่11 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 1) โตเกียวกูล ภาค3 ตอนที่12 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่1 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่2 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่3 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่4 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่5 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่6 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่7 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่8 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่9 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่10 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่11 ซับไทย
Tokyo Ghoul Re (Season 2) โตเกียวกูล ภาค4 ตอนที่12 ซับไทย