เจ้าชายลูกสักหลาด

The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด

ปริ๊นซ์ ออฟ เทนนิส รวมทุกภาค 1-7

เดอะปริ้นออฟเทนนิส The Prince of Tennis
The Prince of Tennis เอจิเซ็น เรียวมะย้ายเข้ามาเรียนที่มัธยมต้นโรงเรียนเซชุนหรือในภาษาญี่ปุ่นคือ”เซซุน งาคุเอน”(青春学園, Seishun Gakuen) หรือเรียกสั่นๆว่า”เซงาคุ”(Seigaku 青学) โรงเรียนดังที่มีชื่อเสียงด้านเทนนิส เป็นหนุ่มน้อยอัจฉริยะ แชมป์ 4 สมัยซ้อนในการแข่งขันรุ่นจูเนียร์ของอเมริกา เรียวมะเข้าชมรมได้ไม่ทันไร ก็ไต่เต้าขึ้นเป็นนักกีฬาตัวจริงที่เป็นเด็กปี 1 คนแรกในชมรม ภายหลังจากได้เป็นตัวแทนแล้วได้ไปร่วมแข่งขันของโรงเรียนไปแข่งในระดับเขต และในรอบชิงชนะเลิศได้เจอกับโรงเรียนฟุโดมิเนะ จบการแข่งขันโรงเรียนเซชุนได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับโตเกียวร่วมกับโรงเรียนฟุโดมิเนะ โดยมีโรงเรียนทั้งหมด 108 โรงเรียนร่วมแข่งขัน การแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 4 บล็อก โดยโรงเรียนเซชุนได้เจอกับโรงเรียนเซนต์รูดอล์ฟ ในขณะที่ฟุโดมิเนะเจอกับโรงเรียนเฮียวเทใน ในรอบแปดทีมสุดท้าย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 1พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 2พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 3พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 4พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 5พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 6พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 7พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 8พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 9พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 10พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 11พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 12พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 13พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 14พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 15พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 16พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 17พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 18พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 19พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 20พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 21พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 22พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 23พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 24พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 25พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 1ตอนที่ 26พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 27พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 28พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 29พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 30พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 31พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 32พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 33พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 34พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 35พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 36พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 37พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 38พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 39พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 40พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 41พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 42พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 43พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 44พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 45พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 46พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 47พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 48พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 49พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 50พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 51พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 2ตอนที่ 52พากย์ไทย

 

The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 53พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 54พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 55พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 56พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 57พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 58พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 59พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 60พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 61พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 62พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 63พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 64พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 65พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 66พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 67พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 68พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 69พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 70พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 71พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 72พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 73พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 74พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 75พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 76พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 77พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 3ตอนที่ 78พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 79พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 80พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 81พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 82พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 83พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 84พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 85พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 86พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 87พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 88พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 89พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 90พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 91พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 92พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 93พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 94พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 95พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 96พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 4ตอนที่ 97พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 98พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 99พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 100พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 101พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 102พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 103พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 104พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 105พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 106พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 107พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 108พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 109พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 110พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 111พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 112พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 113พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 114พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 115พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 116พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 117พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 118พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 119พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 120พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 121พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 122พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 123พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 124พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 125พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 126พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 127พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 5ตอนที่ 128พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 129พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 130พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 131พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 132พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 133พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 134พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 135พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 136พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 137พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 138พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 139พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 140พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 141พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 142พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 143พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 144พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 145พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 146พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 147พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 148พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 149พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 150พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 151พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 152พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 153พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 154พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 155พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 156พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 157พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 158พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 159พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 160พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 161พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 162พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 163พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 164พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 6ตอนที่ 165พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 166พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 167พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 168พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 169พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 170พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 171พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 172พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 173พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 174พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 175พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 176พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 177พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดภาค 7ตอนที่ 178พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาดEikokushiki Teikyuujou Kessen เดอะมูฟวี่พากย์ไทย

อ่านมังงะ ปริ้๊นซ์ ออฟ เทนนิส

อ่านการ์ตูน Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด มังงะ ตอนที่ 1-379


The Prince of Tennis OVA ศึกชิงแชมป์ระดับชาติ →

The Prince of Tennis (U-17) เจ้าชายลูกสักหลาด →