ภารกิจล้างพันธุ์นรก

Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก

Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก (ภาค1)
เรื่องย่อ ยุคศตวรรษที่ 21 มนุษย์ได้คิดแผนที่จะตั้งรกรากบนดาวอังคาร­ ในอนาคต จึงได้ส่งต้นมอสและแมลงสาปเพื่อปรับสภาพพื­ ้นผิวแก่ดาวอังคารและจะใช้เป็นที่อาศัยของ­ มนุษย์ในอนาคต แต่ทว่าเวลาผ่านไปร่วม 500 ปี ค.ศ.2599 เมื่อถึงเวลาที่มนุษย์ต้องย้ายถิ่นฐาน ได้พบว่าแมลงสาปนั้นได้เกิดการกลายพันธุ์ จนกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งบนด­ าวอันคารและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เดิ­ นทางมาที่นี่โดยปราศจากการเจรจาใดๆ ทำให้ต้องส่งพวกนักรบที่เชี่ยวชาญด้านการต­ ่อสู้และถูกพัฒนาร่างกายให้สามารถต่อกรกับ­ พวกแมลงสาปกลายพันธุ์เหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด

 

Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย
Terra Formars ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค1 ตอนที่ 13 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก (ภาค2)
ภาคต่อของ “Terra Formars” มนุษย์ได้ส่งแมลงสาบไปยังดาวอังคารเพื่อปรับสภาพดาวให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่มนุษย์เดินทางไปยังดาวอังคาร กลับพบว่าแมลงสาปเหล่านั้นได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่ง และฆ่ามนุษย์ที่เดินทางมาที่นี่ทันที จนต้องมีการส่งนักรบที่ถูกพัฒนาจนแข็งแกร่งให้มาต่อสู้กับแมลงสาบเหล่านี้ !!!
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย
Terra Formars Revenge ภารกิจล้างพันธุ์นรก ภาค2 ตอนที่ 13 ซับไทย
Terra Formars Bugs2 2599 OVA 1 ซับไทย
Terra Formars Bugs2 2599 OVA 2 ซับไทย