ยอดนักปรุงโซมะ

Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1-5

Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ
เรื่องย่อ กล่าวถึง ยูกิฮิระ โซมะ ที่ฝึกฝนการทำอาหารจากพ่อมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งตั้งใจจะทำงานที่ร้านอาหารของครอบครัวเต็มเวลาหลังเรียนจบมัธยมต้น แต่พ่อเขากลับต้องการปิดร้านสัก 2 – 3 ปี เพื่อไปช่วยงานเพื่อนที่ยุโรป พ่อเขายังท้าทายให้โซมะไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนการทำอาหาร ที่มีนักเรียนเพียง 10% ที่สามารถจบการศึกษาได้
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่1 ซับไทย ตอนที่1 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่2 ซับไทย ตอนที่2 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่3 ซับไทย ตอนที่3 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่4 ซับไทย ตอนที่4 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่5 ซับไทย ตอนที่5 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่6 ซับไทย  ตอนที่6 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่7 ซับไทย  ตอนที่7 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่8 ซับไทย  ตอนที่8 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่9 ซับไทย  ตอนที่9 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่10 ซับไทย  ตอนที่10 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่11 ซับไทย  ตอนที่11 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่12 ซับไทย  ตอนที่12 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่13 ซับไทย  ตอนที่13 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่14 ซับไทย  ตอนที่14 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่15 ซับไทย  ตอนที่15 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่16 ซับไทย  ตอนที่16 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่17 ซับไทย  ตอนที่17 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่18 ซับไทย ตอนที่18 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่19 ซับไทย  ตอนที่19 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่20 ซับไทย  ตอนที่20 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่21 ซับไทย  ตอนที่21 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่22 ซับไทย ตอนที่22 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่23 ซับไทย ตอนที่23 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 ตอนที่24 ซับไทย ตอนที่24 พากย์ไทย
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 OVA1 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 OVA2 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค1 OVA3 [ซับไทย]

 

Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่1 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่2 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่3 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่4 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่5 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่6 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่7 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่8 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่9 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่10 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่11 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่12 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค2 ตอนที่13 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที่1 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที่2 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที่3 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที4 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที5 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที6 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที7 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที8 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที9 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที10 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที11 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที12 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที13 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที14 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที15 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที16 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที17 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที18 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที19 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที20 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที21 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที22 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที23 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค3 ตอนที24 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่1 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่2 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่3 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่4 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่5 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่6 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่7 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่8 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่9 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่10 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่11 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค4 ตอนที่12 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่1 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่2 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่3 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่4 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่5 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่6 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่7 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่8 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่9 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่10 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่11 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่12 [ซับไทย]
Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ภาค5 ตอนที่13 [ซับไทย]
ยอดนักปรุงโซมะ
ดูการ์ตูน Shokugeki no Soma ยอดนักปรุงโซมะ ทุกภาค ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,ดูอนิเมะ,ดูอนิเมะออนไลน์,อนิเมะ,พากย์ไทย,ซับไทย