sekai no yami zukan ตอนที่1-13

sekai no yami zukan
อนิเมะจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับต่างๆ เช่น UFO, สิ่งมีชีวิตลึกลับ, คำสาป, อารยธรรมโบราณ, พลังเหนือธรรมชาติ, วิญญาณ, คดีปริศนา, ต่างมิติ และตำนานพื้นเมืองต่างๆ โดยจะเล่าในรูปแบบภาพเรื่องเล่าที่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับนิตยสารยุค 60 และ 70
sekai no yami zukan ตอนที่1 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่2 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่3 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่4 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่5 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่6 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่7 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่8 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่9 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่10 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่11 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่12 [ซับไทย]
sekai no yami zukan ตอนที่13 [ซับไทย]