Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร พากย์ไทย

Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร
เนื้อเรื่องย่อ ในยามที่โลกไร้ขือแป ซามูไรที่ตกอับ เปลี่ยนตนเองเป็น โนบุเซริ (ซามูไรหุ่นยนต์) ปกครองพื้นที่ต่างๆ รีดไถข้าวจากชาวนายากจนวันหนึ่ง ชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่ง คิดจะเปลี่ยนธรรมเนียมอันแสนกดขี่นี้เสีย จึงได้ออกตามหา ซามูไร เพื่อช่วยกำจัดเหล่า โนบุเซริ โดยเสนอข้อแลกเปลี่ยนเป็น ข้าว สิ่งเดียวที่พอจะเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับเหล่าซามูไรได้ แต่หากจะกำจัดโนบุเซริให้ได้ จำเป็นต้องหา ซามูไรให้ได้ 7 คนคิราระจึงออกเดินทางไปเมืองหลวงที่อยู่ของเหล่าพ่อค้า เพื่อตามหาซามูไรจนครบ 7 คน แต่แล้วการต่อสู้เพื่อปกป้องข้าวของหมู่บ้านคันนะได้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่ โตจนถึงขั้นเปลี่ยนการปกครองของรัฐนี้ไปเหล่าซามูไรทั้ง 7 ได้ค้นพบสิ่งที่แต่ละคนตามหาและมุ่งหวังในการต่อสู้นี้ แม้จะต้องพบกับความเจ็บปวดและอันตรายถึงแก่ชีวิตตนเองก็ตาม
Samurai 7   ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Samurai 7   ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]