นช. แดน2 ห้อง6
ดูอนิเมะ Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6

นช. แดน2 ห้อง6
เนื้อเรื่อง เกี่ยวกับ ประเทศญี่ปุ่นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ชีวิตความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น และยากลำบาก อันเนื่องมาจากอยู่ในสถานะประเทศที่แพ้สงคราม วันหนึ่งในปีโชวะที่ 30 เด็กหนุ่มหกคน ซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนในชีวิต ถูกส่งตัวมาอยู่ในสถานกักกันเยาวชนชายโชนัน ด้วยข้อหาต่างๆกันและทั้งหมดถูกส่งไปอยู่ห้องที่หกของแดนสอง ที่ซึ่งพวกเขาได้รู้จักคำว่า มิตรภาพ เป็นครั้งแรกในชีวิต

 

Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่1ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่2ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่3ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่4ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่5ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่6ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่7ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่8ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่9ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่10ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่11ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่12ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่13ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่14ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่15ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่16ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่17ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่18ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่19ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่20ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่21ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่22ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่23ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่24ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่25ซับไทย
Rainbow Nisha Rokubou No Shichinin นช. แดน2 ห้อง6 ตอนที่26ซับไทย