โปเกมอน ภาค 1
Pokemon ปี1 ภาค Indigo League [พากย์ไทย]

ดูโปเกมอนทุกภาค + เดอะมูฟวี่
 

Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 3-4 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 5-6 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 7-8 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 9-10 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 11-12 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 13-14 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 15-16 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 17-18 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 19-20 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 21-22 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 23-24 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 25-26 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 27-28 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 29-30 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 31-32 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 33-34 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 35-36 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 37-38 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 39-40 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 41-42 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 43-44 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 45-46 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 47-48 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 49-50 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 51-52 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 53-54 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 55-56 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 57-58 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 59-60 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 61-62 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 63-64 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 65-66 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 67-68 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 69-70 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 71-72 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 73-74 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 75-76 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 77-78 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 79-80 พากย์ไทย
Pokemon Indigo League ปี1 ตอนที่ 81-82 พากย์ไทย