No Guns Life โนกันส์ไลฟ์

No Guns Life โนกันส์ไลฟ์

No Guns Life โนกันส์ไลฟ์
เรื่องย่อ โดยเรื่องราวนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงคราม มนุษย์ผู้ถูกดัดแปลงร่างกายบางส่วนให้กลายเป็นอาวุธถูกเรียกว่า “เอ็กซ์เท็นด์” พวกเขาเหล่านี้ถูกบีบให้มาอาศัยในเมืองที่มีบริษัทค้าอาวุธอย่าง “เบริวเลน” เป็นศูนย์กลาง “อินุอิ จูโซ” เอ็กซ์เท็นด์ที่มีหัวเป็นปืนลูกโม่ได้ตั้งตัวเป็นนักจัดการที่รับจ้างแก้ปัญหาเกี่ยวกับเอ็กซ์เท็นด์ ทว่าวันนึงกลับมีเอ็กซ์เท็นด์ลึกลับมาขอร้องให้จูโซช่วยปกป้องเด็กชายคนนึงไว้ และจูโซได้รับไว้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเด็กชายคนนี้ได้กุมอาวุธสำคัญของเบริวเลนเอาไว้… ซับจาก [Darknessz]


No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 1 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 2 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 3 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 4 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 5 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 6 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 7 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 8 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 9 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 10 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 11 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค1 ตอนที่ 12 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 1 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 2 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 3 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 4 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 5 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 6 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 7 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 8 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 9 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 10 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 11 ซับไทย
No Guns Life โนกันส์ไลฟ์ ภาค2 ตอนที่ 12 ซับไทย

No Game No Life โนเกม โนไลฟ์ ←