มาสค์ไรเดอร์คิบะ

Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ

Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ
มาสค์ ไรเดอร์คิบะ หรือ คิวะ เป็นมาสค์ไรเดอร์ตัวที่ 9 ในยุคใหม่ ที่เขาได้นำพาตัวเองเข้าไปพัวพันและเผชิญหน้ากับศัตรูของมนุษย์ คือพวก FanGire เรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องาวที่คาบเกี่ยวกันของอดีตและปัจจุบัน เป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออยู่รอดของพ่อ-ลูกคู่หนึ่ง คือ วาตารุ คุเรไน และ พ่อขี้หลีของเขาซึ่งได้ตายไปก่อนแล้ว โอโตยะ คุเรไน เนื้อหาในแต่ละตอนจะแว่บไปแว่บมา ระหว่างอีตและปัจจุบัน
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Kiva มาสค์ไรเดอร์คิบะ ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Kamen Masked Rider Kiva The Movie มาสค์ไรเดอร์คิบะ เดอะมูฟวี่ ราชันย์แห่ง ปราสาทโลกมาร [พากย์ไทย]