Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย

Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1-2 [ซับไทย]

Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย
เรื่องย่อ 14 ปีก่อน สิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาปรากฏขึ้นจากทะเลกลายเป็นหอคอยขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นการปรากฏดันเจี้ยนแห่งแรกขึ้น มีนักวิทยาศาสตร์และทหารนับหมื่นที่เข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมา จนกระทั่งวันหนึ่งดันเจี้ยนนั้นก็ถูกพิชิตโดยเด็กหนุ่มคนหนึ่งและยักษ์สีน้ำเงินที่เดินออกมาจากดันเจี้ยน หลังจากดันเจี้ยนถูกพิชิตก็จะหายสาปสูญไป แต่ยังคงเหลือดันเจี้ยนมากมายที่ปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ เวลาผ่านไป อาละดิน (Aladin) เด็กน้อยวัย 10 ขวบ ผู้ท่องเที่ยวไปในแดนต่างๆ พร้อมกับขลุ่ยเวทมนตร์ที่สามารถเรียกเพื่อนที่เป็นยักษ์นามว่า อูโกะ (Ugo) ออกมาได้ เขาได้พบอาลีบาบา (Alibaba) และผู้คนอีกมากมาย รวมถึงชะตากรรมของเขาที่ทำให้กลายเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ในโลกกว้าง
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค1 ตอนที่ 25 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Magi Labyrinth of Magic เมไจ อาละดินผจญภัย ภาค2 ตอนที่ 25 [ซับไทย]