Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ)

Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ)
หลังจากไม่มีภาค TV มานานต่อเนื่อง 27 ปี ซึ่งก็เพิ่งมีงานฉลองครบรอบ 40 ปีไปเมื่อ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ก็มีการประกาศวันฉายภาคใหม่ของจอมโจรลูแปงที่ 3 ในซีซันนี้ เรื่องนี้เคยเป็นการ์ตูนยอดฮิตที่เคยได้รับความนิยมสูงมากของญี่ปุ่น จะทำให้แฟนการ์ตูนรุ่นเก่าในญี่ปุ่นและต่างประเทศถูกใจหรือไม่ (ยุ่นไม่ถูกใจหรอก ดราม่าในamazonตรึม) ก็ต้องดูกันต่อไป ส่วนคนที่ไม่เคยดูก็น่าจะพอเข้าใจเรื่องไม่ยากครับ ภาคนี้ยังได้สตูดิโอเดิมที่ดูแลมาหลายภาคแบบ TMS Entertainment เป็นผู้ดูแลเช่นเคย

 

Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna ลูแปงที่ 3 (ภาคชื่อของเธอ คือมิเนะฟูจิโกะ) The Movie [พากย์ไทย]