Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล

Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล
ฟูโตะ เมืองแห่งหนึ่งญี่ปุ่น ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งสายลม เนื่องด้วยกระแสลมที่พัดผ่านตลอดปีและกังหันลมที่มีให้เห็นรอบๆเมือง ที่เมืองฟูโตะ เกิดคดีอาชญากรรมต่างๆขึ้นด้วยฝีมือของโดพันท์ สิ่งมีชีวิตประหลาดที่เกิดจาการสนองตัณหาของมนุษย์ด้วยการใช้ไกอาเมมโมรี่ซึ่งเบื้องหลังของโดพันท์คือครอบครัวตระกูลโซโนซาคิ กลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดในเมืองฟูโตะ สิ่งที่จะสามารถต่อกรกับโดพันท์และพร้อมที่จะกระชากหน้ากากตระกูลโซโนซาคิ มีเพียง ฮิดาริ โชทาโร่ นักสืบ Hardboy อันเลื่องชื่อ และ ฟิลิป (โซโนซาคิ ไรโตะ) ชายหนุ่มปริศนาผู้มีมันสมองราวกับห้องสมุด โดยทั้ง 2 คือ มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล มาสค์ไรเดอร์ที่เกิดจากการรวมจิตวิญาณของทั้ง 2 เข้าไว้ด้วยกัน มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ที่ทำหน้าที่สืบสวนและคอยปกป้องความสงบสุขของเมืองฟูโตะจากภัยร้ายของโดพันท์ โดยใช้ไกอาเมมโมรี่ เข้าต่อกรกับโดพันท์เพื่อทวงคืนสิ่งที่สูญหายให้กลับมาดังเดิม
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Kamen Rider W มาสค์ไรเดอร์ดับเบิล ตอนที่ 49 [พากย์ไทย]