Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ

Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ
คิโดะ ชินจิ ชายหนุ่มช่างภาพผู้ใสซื่อ เขาทำงานให้กับสำนักข่าว ORE Journal โดยในแต่ละวันเขามักจะทำงานล้มเหลวเนื่องด้วยอุปสรรคนานาประการจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้บังเอิญเก็บกล่องปริศนาขึ้นมาจากคดีบุคคลหายสาบสูญคดีหนึ่ง ทำให้ชีวิตของชินจิต้องเปลี่ยนไป และเขาได้พบกับ อาคิยามะ เรน ชายหนุ่มผู้จริงจังกับชีวิต กำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาด ในมิเรอร์ เวิลด์ โลกกระจกที่ทุกอย่างเหมือนกับโลกที่เขาอาศัยหากแต่เพียงตัวอักษรจะตรงกับข้ามและไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ โดยที่มีหญิงสาวนาม คันซากิ ยูอิ ผู้ที่สามารถมองเห็นการต่อสู้ในมิเรอร์ เวิลด์ คอยดูการต่อสู้ของพวกเขา ทำให้ทั้ง3ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่สุดแสนจะคาดเดา ชินจิที่ได้ก้าวเข้าสู่วิถีแห่งมาสค์ไรเดอร์ ไม่อาจสามารถหันหลังกลับไปได้และเมื่อรู้ว่าการต่อสู้ในมิเรอร์ เวิลด์นั้นเป็นการต่อสู้แบบBattle royal โดยผู้ที่มีชีวิตรอดเพียงหนึ่งเดียวจะสามารถขอพรในสิ่งที่ตนเองหวังเอาไว้ ยิ่งทำให้ชินจิต้องเอาชนะจากการต่อสู้ครั้งนี้พร้อมกับคำขอของเขาที่ต้องการให้โลกมีแต่สันติสุข ความสงบสุข

 

Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 49 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนที่ 50 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ ตอนพิเศษ [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ryuki มาสค์ไรเดอร์ ริวคิ The Movie [พากย์ไทย]