คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด

Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด

Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด
เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 2016 มีเหล่าสัตว์ประหลาดไม่ทราบที่มา ออกอาละวาดสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว พวกมันถูกเรียกว่า “Bugster” (บั๊กสเตอร์) พวกมันได้แพร่เชื้อเข้าสู่มนุษย์ผ่านทางวิดิโอเกม ทำให้เหล่าเหล่าเกมเมอร์ขั้นเทพ ร่วมมือกับวิศวกรคอมพิวเตอร์ระดับเซียน สร้างเข็มขัดที่เรียกว่า “Gamer Driver” (เกมเมอร์ ไดรเวอร์) และอุปกรณ์เสริม “Gashat” (กาแชท) ภายใต้ชื่อ “บริษัท GENM Corps.” (เก็นมุ คอร์ป)

 

Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 1 [ซับไทย] ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 2 [ซับไทย] ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 3 [ซับไทย] ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 4 [ซับไทย] ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 5 [ซับไทย] ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 6 [ซับไทย] ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 7 [ซับไทย] ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 8 [ซับไทย] ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 9 [ซับไทย] ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 10 [ซับไทย]  ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 11 [ซับไทย]  ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 12 [ซับไทย]  ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 13 [ซับไทย]  ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 14 [ซับไทย]   ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 15 [ซับไทย]   ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 16 [ซับไทย]   ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 17 [ซับไทย]   ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 18 [ซับไทย]   ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 19 [ซับไทย]   ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 20 [ซับไทย]   ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 21 [ซับไทย]   ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 22 [ซับไทย]   ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 23 [ซับไทย]   ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 24 [ซับไทย]   ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 25 [ซับไทย]   ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 26 [ซับไทย]   ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 27 [ซับไทย]   ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 28 [ซับไทย]   ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 29 [ซับไทย]   ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 30 [ซับไทย]   ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 31 [ซับไทย]   ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 32 [ซับไทย]   ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 33 [ซับไทย]   ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 34 [ซับไทย]   ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 35 [ซับไทย]   ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 36 [ซับไทย]   ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 37 [ซับไทย]   ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 38 [ซับไทย]   ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 39 [ซับไทย]   ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 40 [ซับไทย]   ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 41 [ซับไทย]   ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 42 [ซับไทย]   ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 43 [ซับไทย]   ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 44 [ซับไทย]   ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Ex-Aid คาเมนไรเดอร์เอ็กซ์เซด ตอนที่ 45 [ซับไทย]   ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]