Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์
“BUILD” ของชื่อเรื่องมีความหมายถึง “การสร้าง การขึ้นรูป” โดยพระเอกนั้นเป็นนักฟิสิกส์หนุ่มอัจฉริยะ(แต่ไหงเอาจำพวกสัตว์มาผสมด้วยได้หว่าหรือว่าชีววิทยาก็เก่งด้วย อิอิ) ที่จะคอยนำสารประกอบ 2 อย่างมาผสมผสานกันราวกับกำลังทำการทดลองและแปลงเป็นร่างหลายๆแบบในการต่อสู้

เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่เกาะญี่ปุ่นถูกกั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน จาก “สกายวอล” กำแพงยักษ์ที่ปรากฏออกมาจาก “แพนโดร่าบ็อกซ์” กล่องปริศนาที่ถูกค้นพบที่ดาวอังคาร และแต่ละภูมิภาคก็ตั้งเมืองหลวงของตนเองขึ้นมา ได้แก่ โทโตะ(บูรพา), เซโตะ(ประจิม), โฮคุโตะ(อุดร), ซึ่งที่โทโตะก็พบสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ถูกเรียกกันว่า “สแมช” ปรากฏขึ้นและไล่ทำร้ายมนุษย์ ตอนนั้นเองที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งคาดเข็มขัดและพกขวดแปลกๆออกมายืนประจันหน้ากับสแมช

Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 25 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 26 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 27 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 28 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 29 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 30 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 31 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 32 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 33 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 34 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 35 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 36 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 37 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 38 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 39 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 40 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 41 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 42 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 43 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 44 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 45 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 46 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 47 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 48 [ซับไทย]
Kamen Rider Build มาสค์ไรเดอร์บิลด์ ตอนที่ 49 (จบ) [ซับไทย]