มาสค์ไรเดอร์เบลด

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด
นโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอมตะที่เรียกว่า อันเดด อยู่ 53 ตน เมื่อ 10,000 ปีก่อน อันเดดทั้ง 53 ตนได้ต่อสู้กันเพื่อหาสิทธิ์การเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองโลกนี้ โดยผู้แพ้จะถูกผนึกศิลาผนึกไว้เป็นการ์ด ในท้ายที่สุดฮิวแมนอันเดดหรือมนุษย์ ก็เป็นผู้ชนะในศึกครั้งนั้นและทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นผู้ถือสิทธิ์ครองโลกนี้ 10,000 ปีต่อมาจนถึงปัจจุบันองค์กรB.O.A.R.D.ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอันเดด วันหนึ่งฮิโรเสะ โยชิโตะ ผู้ได้สูญเสียภรรยาไปได้ทำการปลดผนึกอันเดดเกือบทั้งหมด เพิ่อศึกษาหาความลับของชีวิตอมตะ ทางB.O.A.R.D.จึงได้ทำการสร้างระบบไรเดอร์ซิสเต็มขึ้น เพื่อใช้พลังของอันเดดในการผนึกเหล่าอันเดดลงในการ์ดอีกครั้ง
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 49 [พากย์ไทย]
Kamen Rider Blade The Movie มาสค์ไรเดอร์เบลด เดอะมูฟวี่ Missing Ace [พากย์ไทย]