Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์

Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์
จักรวรรดิอวกาศ ซันแก็ค ได้เดินทางมายังโลกเพื่อเข้ายึดครองโลกเพื่อเป็นอาณานิคมของตน แต่กลับถูกเหล่าขบวนการนักสู้ทั้ง34กลุ่ม ขับไล่จนล่าถอยไปในที่สุด และเกิดตำนานมหาสงครามที่ชื่อว่า ศึกสงครามในตำนาน (ศึกสงครามเลเจนด์) ทำให้โลกพ้นภัยจากเหล่าร้ายอีกครั้ง แต่ในอวกาศยังไม่จบสิ้น ด้วยความแค้นที่ถูกขับไล่และการที่ยังไม่ได้ยึดครองโลกทำให้ซันแก็ค ตัดสินใจวางแผนเข้ายึดครองโลกใหม่อีกครั้งโดยการยึดครองโลกในครั้งใหม่นี้พวกเขาได้ทำการซ่อมสุ่มกำลังและเตรียมการรบเป็นอย่างดี ในขณะที่ซันแก็คกำลังจะเตรียมบุกโลกเป็นครั้งที่2 ได้โดนกลุ่มโจรสลัดอวกาศอีกครั้งชิงตัดหน้ายึดครองโลก ซึ่งกลุ่มโจรสลัดอวกาศที่ตัดหน้าซันแก็คนั้นคือ โกไคเจอร์, แม้ว่าโกไคเจอร์ จะมีจุดประสงค์ที่ยึดครองโลกแต่พวกเขากลับกลายเป็นผู้ปกป้องโลกจากการรุกรานของซันแก็ค ทำให้พวกเขาได้รู้ถึงคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ในตัวของตนเองและใช้มันในทางที่เป็นประโยชน์สืบต่อไป โกไคเจอร์ เป็นขบวนการเรื่องแรกที่ใช้ธีมเกี่ยวกับโจรสลัดเป็นตัวดำเนินเรื่องหลัก
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 49 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 50 [พากย์ไทย]
Kaizoku Sentai Gokaiger ขบวนการโจรสลัด โกไคเจอร์ ตอนที่ 51 [พากย์ไทย]