อินุยาฉะ

Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน ปี 1-5 จบ + The Movie

Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน
อินุยาฉะ เป็นลูกครึ่งอสูรซึ่งเกิดจากพ่อผู้เป็นจอมปีศาจจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ แต่มีแม่เป็นมนุษย์ จึงทำให้อินุยาฉะมีปมด้อยและไม่เป็นที่ยอมรับทั้งจากบรรดาปีศาจหรือมนุษย์ธรรมดา จากการไม่เป็นที่ยอมรับนั้นเองที่เป็นเหตุผลให้เขาต้องการลูกแก้วสี่วิญญาณ(ลุกแก้วอสูร)เพื่อที่จะกลายเป็นอสูรอย่างเต็มตัว แต่การที่จะได้ลูกแก้วมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะลูกแก้วดังกล่าวได้รับการพิทักษ์จาก คิเคียว ผู้เป็นมิโกะศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ดังนั้นเขาและคิเคียวจึงมีเหตุให้ต้องประฝีมือกันอยู่เนืองๆ แต่ว่าอินุยาฉะก็ทำร้ายคิเคียวไม่ลงดังเช่นที่คิเคียวก็ไม่ยอมทำร้ายอินุยาฉะเช่นเดียวกันเนื่องจากคนทั้งคู่ต่างก็มีใจให้กัน
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 1
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 2
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 3
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 4
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 5
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 6
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 7
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 8
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 9
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 10
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 11
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 12
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 13
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 14
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 15
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 16
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 17
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 18
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 19
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 20
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 21
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 22
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 23
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 24
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 25
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 1 ตอนที่ 26
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 27
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 28
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 29
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 30
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 31
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 32
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 33
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 34
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 35
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 36
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 37
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 38
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 39
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 40
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 41
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 42
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 43
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 44
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 45
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 46
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 47
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 48
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 49
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 50
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 51
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 2 ตอนที่ 52
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 53
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 54
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 55
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 56
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 57
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 58
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 59
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 60
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 61
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 62
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 63
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 64
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 65
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 66
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 67
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 68
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 69
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 70
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 71
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 72
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 73
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 74
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 75
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 76
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 77
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 78
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 79
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 80
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 81
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 82
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 83
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 84
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 85
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 86
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 87
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 88
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 89
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 90
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 91
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 92
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 93
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 94
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 95
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 96
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 97
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 98
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 99
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 100
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 101
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 102
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 103
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 3 ตอนที่ 104
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 105
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 106
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 107
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 108
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 109
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 110
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 111
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 112
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 113
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 114
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 115
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 116
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 117
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 118
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 119
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 120
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 121
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 122
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 123
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 124
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 125
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 126
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 127
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 128
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 129
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 130
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 131
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 132
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 133 – 134
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 135
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 136
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 137
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 138
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 139
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 140
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 141
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 142
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 143
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 144
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 145
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 146
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 147 – 148
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 149
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 150
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 151
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 152
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 153
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 154
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 155
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 156
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 157
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 158
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 159
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 160
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 161
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 162
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 163
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 164
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 165
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 4 ตอนที่ 166 – 167
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 168
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 169
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 170
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 171
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 172
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 173
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 174
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 175
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 176
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 177
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 178
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 179
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 180
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 181
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 182
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 183
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 184
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 185
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 186
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 187
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 188
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 189
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 190
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 191
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 192
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน  ปี 5 ตอนที่ 193

Inuyasha The Movie อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน เดอะมูฟวี่ 1 – 4 [ พากย์ไทย ]