Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า

Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า

Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า
เนื้อเรื่องย่อ :อินิเชียล ดี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่ง ขับรถแต่ง ในเนื้อเรื่องจะเน้นแข่งกันบริเวณทางขึ้น และทางลงเขาเป็นหลัก โดยเน้นลักษณะการเข้าโค้งหรือที่เรียกว่า ดริฟท์ เนื้อเรื่องของอินิเชียล ดี เริ่มต้นที่ นักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งชื่อ ทาคุมิ ตามปกติต้องช่วยงานที่บ้านซึ่งเป็นร้านเต้าหู้ เขาต้องขับรถของพ่อ (AE 86) ไปส่งเต้าหู้ตอนตี 4 ซึ่งต้องขับรถข้ามภูเขาทุกเช้า ทุกวันในขณะที่ขับรถส่งของ ทาคุมิ พยายามที่จะขับให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้รีบกลับบ้านมานอน จนกระทั่งวันหนึ่ง ระหว่างทางขากลับได้เจอเคย์สุเกะ ซึ่งเป็นนักซิ่งแห่งทีมเรดซัน ที่เป็นตำนานไม่เคยแพ้ใคร เคย์สุเกะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักซิ่งที่ขับเร็วที่สุดคนหนึ่งของทีม แต่ก็ยังขับตามทาคุมิไม่ทัน จนวันนึงได้มาดักรอและขอท้าแข่ง แต่ก็ยังไม่สามารถชนะทาคุมิได้ หลังจากนั้น รถ AE 86 ของทาคุมิได้เป็นตำนานที่แข่งชนะเรดซัน และทาคุมิ ได้เริ่มมีคนมาขอท้าแข่งเรื่อยๆ โดยเรื่องราวต่างๆ ได้เริ่มขึ้นหลังจากนั้น
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค3 รวมตอน พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 1 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 2 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 3 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 4 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 5 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 6 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 7 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 8 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 9 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 Extra Stage 1 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค4 Extra Stage 2 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 1 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 2 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 3 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 4 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 5 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 6 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 7 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 8 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 9 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 10 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 11 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 12 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 13 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค5 ตอนที่ 14 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค6 ตอนที่ 1 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค6 ตอนที่ 2 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค6 ตอนที่ 3 ซับไทย
Initial D นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค6 ตอนที่ 4 ซับไทย
Initial D Legend 1 นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า The Movie Awakening ซับไทย
Initial D Legend 2 นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า The Movie Racer 2015 ซับไทย
Initial D Legend 3 นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า The Movie Dream 2016 ซับไทย

อ่านมังงะ Initial D อินิเชียล ดี

อ่านการ์ตูน Initial D อินิเชียล ดี มังงะ ตอนที่1-501