ฮิคารุเซียนโกะ

Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ

Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ
ฮิคารุ ชินโด (進藤ヒカル, ชินโด ฮิคารุ) นักเรียนชั้น ป.6 ได้พบกระดานโกะเก่าแก่ที่ห้องเก็บของที่บ้านคุณตาโดยบังเอิญ วินาทีนั้นวิญญาณของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ครูสอนโกะของจักรพรรดิสมัยเฮอังที่สิงอยู่ในกระดานนั้นได้ปรากฏกายขึ้นและย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ยังซอกมุมหนึ่งในจิตใต้สำนึกของฮิคารุแทน ด้วยความฝังใจอันลึกซื้งของซาอิที่มุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็น “หัตถ์เทวะ” ทำให้ซาอิต้องผลักดันให้ฮิคารุก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโกะจนได้มาพบกับ โทยะ อากิระ นักเรียนชั้นป.6 ผู้มีความสามารถในเชิงโกะเทียบเท่ามืออาชีพและได้เล่นโกะด้วยกัน
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 49 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 50 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 51 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 52 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 53 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 54 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 55 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 56 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 57 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 58 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 59 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 60 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 61 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 62 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 63 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 64 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 65 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 66 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 67 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 68 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 69 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 70 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 71 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 72 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 73 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 74 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 75 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนที่ 76 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนพิเศษ 1 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนพิเศษ 2 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ ตอนพิเศษ 3 [พากย์ไทย]