Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ รวมทุกตอน [พากย์ไทย]

ฮิคารุเซียนโกะ

Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ

Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะ
ฮิคารุ ชินโด (進藤ヒカル, ชินโด ฮิคารุ) นักเรียนชั้น ป.6 ได้พบกระดานโกะเก่าแก่ที่ห้องเก็บของที่บ้านคุณตาโดยบังเอิญ วินาทีนั้นวิญญาณของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ครูสอนโกะของจักรพรรดิสมัยเฮอังที่สิงอยู่ในกระดานนั้นได้ปรากฏกายขึ้นและย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ยังซอกมุมหนึ่งในจิตใต้สำนึกของฮิคารุแทน ด้วยความฝังใจอันลึกซื้งของซาอิที่มุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็น “หัตถ์เทวะ” ทำให้ซาอิต้องผลักดันให้ฮิคารุก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโกะจนได้มาพบกับ โทยะ อากิระ นักเรียนชั้นป.6 ผู้มีความสามารถในเชิงโกะเทียบเท่ามืออาชีพและได้เล่นโกะด้วยกัน
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 49 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 50 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 51 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 52 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 53 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 54 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 55 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 56 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 57 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 58 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 59 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 60 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 61 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 62 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 63 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 64 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 65 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 66 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 67 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 68 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 69 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 70 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 71 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 72 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 73 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 74 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 75 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนที่ 76 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนพิเศษ 1 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนพิเศษ 2 [พากย์ไทย]
Hikaru no go ฮิคารุเซียนโกะตอนพิเศษ 3 [พากย์ไทย]
สล็อตเกมส์6666
เว็บคาสิโนออนไลน์ SA Gaming สมัครเล่นรับโบนัส 50%