Hataraku Saibou เซลล์ขยันพันธุ์เดือด

Hataraku Saibou

Hataraku Saibou
ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์ทำงานอยู่ 60 ล้านล้านล้านเซลล์ แต่ละเซลล์มีหน้าที่ทำงานต่างกันไป เมื่อประสบปัญหาจากการบาดเจ็บ, พบแบ็คทีเรีย หรือไวรัส เซลล์เม็ดเลือดขาวสุดอันตราย จะถูกส่งจากสมอง มายับยั้งสถานะการณ์

 

Hataraku Saibou ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ตอนพิเศษ OVA [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Hataraku Saibou ภาค2 ตอนที่ 8 [ซับไทย]