Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน

Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1-4

Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน
เรื่องย่อ นาตะ โชโย แข่งขันวอลเลย์บอลในช่วงมัธยมต้น เขาได้พบความพ่ายแพ้จาก คาเงยามะ นักกีฬาอัจฉริยะ ผู้ได้รับฉายาว่า ราชาเจ้าคอร์ท อย่างหมดท่า จนฮินาตะได้สาบานกับตัวเองว่า เขาจะแก้แค้นให้ได้ แต่ก็ได้มาพบกับ คาเงยามะ ที่มาอยู่ชมรมและโรงเรียนเดียวกัน
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค1 ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]

 

Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค2 ตอนที่ 25 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค3 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 OVA 1 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 OVA2 2 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน ภาค4 ตอนที่ 23 [ซับไทย]


อ่านการ์ตูน มังงะ Haikyuu!! ไฮคิวคู่ตบฟ้าประทาน ตอนที่1-402 แปลไทย