God Eater ตอนที่1-13 [ซับไทย]

God Eater
God Eater เมื่อมนุษย์ถูกพระเจ้าทอดทิ้งและส่งสัตว์อสูรมาเพื่อล้างเผ่าพันธ์ มนุษย์จึงต้องลุกขึ้นต่อสู้ด้วยอาวุธที่สามารถกลืนกินพลังเทพเจ้าได้ God Eater เกี่ยวกับญี่ปุ่นในปี 2071 ที่โลกถูกทำลายล้างโดยพวกมอนสเตอร์ที่เรียกตัวเองว่า อารากามิ (Aragami) องค์กรเฟนริล (Fenrir) เพื่อปราบพวกนี้ โดยใช้อาวุธที่เรียกว่า God Arc ซึ่งสร้างมาจากเซลล์ของพวกอารากามิ ผู้ที่ใช้อาวุธเหล่านี้ได้จะเรียกว่า God Eaters ซึ่งอาวุธแบ่งรูปแบบเป็นดาบและปืน แต่มีการค้นพบอาวุธรูปแบบใหม่ที่สลับระหว่างดาบกับปืนได้ภายหลัง
God Eater ตอนที่ 1 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 2 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 3 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 4 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 5 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 6 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 7 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 8 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 9 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 10 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 11 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 12 [ซับไทย]
God Eater ตอนที่ 13 [ซับไทย]