Gintama กินทามะ ปี1-9  (ตอนที่1-ปัจจุบัน)

Gintama กินทามะ
กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49

Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 13[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 14[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 15[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 16[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 17[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 18[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 19[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 20[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 21[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 22[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 23[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 24[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 25[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 26[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 27[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 28[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 29[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 30[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 31[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 32[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 33[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 34[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 35[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 36[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 37[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 38[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 39[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 40[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 41[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 42[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 43[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 44[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 45[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 46[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 47[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 48[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 49[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99

Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 12[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150

Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 13[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201

Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 13[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252

Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 13[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265

Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 253[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 254[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 255[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 256[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 257[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 258[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 259[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 260[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 261[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 262[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 263[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 264[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 265[ซับไทย]

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 – 316

Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 266[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 267[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 268[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 269[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 270[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 271[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 272[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 273[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 274[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 275[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 276[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 277[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 278[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 279[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 280[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 281[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 282[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 283[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 284[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 285[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 286[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 287[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 288[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 289[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 290[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 291[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 292[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 293[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 294[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 295[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 296[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 297[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 298[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 299[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 300[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 301[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 302[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 303[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 304[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 305[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 306[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 307[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 308[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 309[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 310[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 311[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 312[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 313[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 314[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 315[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 316[ซับไทย]

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317-328 

Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 317[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 318[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 319[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 320[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 321[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 322[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 323[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 324[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 325[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 326[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 327[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 328[ซับไทย]

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329-ปัจจุบัน 

Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 329[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 330[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 331[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 332[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 333[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 334[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 335[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 336[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 337[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 338[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 339[ซับไทย]