Gintama กินทามะ ปี1-11 รวมทุกตอน [พากย์ไทย/ซับไทย]

กินทามะ

Gintama กินทามะ ปี1-11  (ตอนที่1-ปัจจุบัน)

Gintama กินทามะ
กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49

Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 1-2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 13[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 14[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 15[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 16[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 17[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 18[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 19[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 20[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 21[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 22[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 23[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 24[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 25[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 26[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 27[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 28[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 29[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 30[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 31[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 32[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 33[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 34[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 35[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 36[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 37[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 38[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 39[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 40[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 41[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 42[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 43[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 44[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 45[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 46[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 47[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 48[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1ตอนที่ 49[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99

Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2Vol. 12[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150

Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3Vol. 13[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201

Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4Vol. 13[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252

Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 1[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 2[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 3[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 4[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 5[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 6[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 7[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 8[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 9[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 10[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 11[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 12[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5Vol. 13[พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265

Gintama กินทามะ ปี 6VOL 1 (253-265)[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6VOL 2 (253-265)[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6VOL 3 (253-265)[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6VOL 4 (253-265)[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 253[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 254[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 255[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 256[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 257[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 258[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 259[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 260[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 261[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 262[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 263[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 264[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6ตอนที่ 265[ซับไทย]

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 - 316

Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 266[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 267[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 268[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 269[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 270[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 271[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 272[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 273[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 274[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 275[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 276[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 277[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 278[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 279[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 280[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 281[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 282[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 283[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 284[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 285[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 286[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 287[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 288[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 289[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 290[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 291[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 292[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 293[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 294[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 295[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 296[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 297[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 298[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 299[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 300[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 301[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 302[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 303[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 304[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 305[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 306[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 307[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 308[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 309[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 310[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 311[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 312[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 313[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 314[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 315[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7ตอนที่ 316[พากย์ไทย/ซับไทย]

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317-328 

Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 317[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 318[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 319[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 320[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 321[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 322[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 323[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 324[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 325[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 326[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 327[พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8ตอนที่ 328[ซับไทย/พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329-341 

Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 329[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 330[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 331[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 332[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 333[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 334[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 335[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 336[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 337[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 338[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 339[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 340[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9ตอนที่ 341[ซับไทย/พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342-353 

Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 342[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 343[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 344[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 345[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 346[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 347[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 348[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 349[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 350[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 351[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 352[ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10ตอนที่ 353[ซับไทย/พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 354-ปัจจุบัน 

Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 354[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 355[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 356[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 357[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 358[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 359[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 360[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 361[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 362[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 363[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 364[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 365[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 366[ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11ตอนที่ 367[ซับไทย]

Gintama กินทามะ เดอะมูฟวี่ 

Gintama กินทามะ เดอะมูฟวี่1ตอน กำเนิดใหม่ดาบเบนิซากุระ[พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ เดอะมูฟวี่2ตอน กําเนิดชิโร่ยาฉะ[พากย์ไทย]
สล็อตเกมส์6666
เว็บคาสิโนออนไลน์ SA Gaming สมัครเล่นรับโบนัส 50%