กินทามะ

Gintama กินทามะ ปี1-11  (ตอนที่1-ปัจจุบัน)

Gintama กินทามะ
กล่าวถึงฉากในเมืองเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน เอโดะเปลี่ยนชื่อเป็นโตเกียวในปี พ.ศ. 2405) ประเทศญี่ปุ่น ในยุคเอโดะ ยุคที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า ชาวสวรรค์ ได้มาตั้งรกรากบนโลกมนุษย์ ชาวสวรรค์ได้ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไปทำให้ยุค รุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีคนหนึ่งที่ยังยึดมั่นในจิตวิญญาณของซามูไร เขาชื่อ ซากาตะ กินโทกิ เคยเป็นนักรบซามูไรต่อต้านชาวสวรรค์ ปัจจุบันเปิดร้านรับจ้างสารพัด มีผู้ช่วยคือ ชิมูระ ชินปาจิ หนุ่มแว่นที่ทำงานเพื่อเรียนรู้จิตวิญญาณของซามูไร และคางุระ เด็กหญิงชาวสวรรค์เผ่ายาโตะ ทั้งสามทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านและเลี้ยงชีวิตในยุคมืดของ ซามูไร

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49

Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-2 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 49 [พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99

Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 1 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 2 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 3 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 4 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 5 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 6 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 7 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 8 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 9 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 10 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 11 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 2 Vol. 12 [พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150

Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 1 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 2 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 3 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 4 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 5 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 6 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 7 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 8 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 9 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 10 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 11 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 12 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 3 Vol. 13 [พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201

Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 1 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 2 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 3 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 4 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 5 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 6 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 7 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 8 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 9 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 10 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 11 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 12 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 4 Vol. 13 [พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252

Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 1 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 2 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 3 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 4 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 5 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 6 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 7 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 8 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 9 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 10 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 11 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 12 [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 5 Vol. 13 [พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265

Gintama กินทามะ ปี 6 VOL 1 (253-265) [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 VOL 2 (253-265) [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 VOL 3 (253-265) [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 VOL 4 (253-265) [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 254 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 255 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 256 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 257 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 258 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 259 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 260 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 261 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 262 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 263 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 264 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 265 [ซับไทย]

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 – 316

Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 267 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 268 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 269 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 270 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 271 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 272 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 273 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 274 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 275 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 276 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 277 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 278 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 279 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 280 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 281 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 282 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 283 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 284 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 285 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 286 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 287 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 288 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 289 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 290 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 291 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 292 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 293 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 294 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 295 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 296 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 297 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 298 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 299 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 300 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 301 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 302 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 303 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 304 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 305 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 306 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 307 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 308 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 309 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 310 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 311 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 312 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 313 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 314 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 315 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 316 [พากย์ไทย/ซับไทย]

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317-328 

Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 318 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 319 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 320 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 321 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 322 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 323 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 324 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 325 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 326 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 327 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 328 [ซับไทย/พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329-341 

Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 329 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 330 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 331 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 332 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 333 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 334 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 335 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 336 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 337 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 338 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 339 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 340 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 9 ตอนที่ 341 [ซับไทย/พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342-353 

Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 342 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 343 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 344 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 345 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 346 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 347 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 348 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 349 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 350 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 351 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 352 [ซับไทย/พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ ปี 10 ตอนที่ 353 [ซับไทย/พากย์ไทย]

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 354-ปัจจุบัน 

Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 354 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 355 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 356 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 357 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 358 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 359 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 360 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 361 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 362 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 363 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 364 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 365 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 366 [ซับไทย]
Gintama กินทามะ ปี 11 ตอนที่ 367 [ซับไทย]

Gintama กินทามะ เดอะมูฟวี่ 

Gintama กินทามะ เดอะมูฟวี่1 ตอน กำเนิดใหม่ดาบเบนิซากุระ [พากย์ไทย]
Gintama กินทามะ เดอะมูฟวี่2 ตอน กําเนิดชิโร่ยาฉะ [พากย์ไทย]