ดราก้อนบอล ไค

ดราก้อนบอล ไค (Dragonball Z Kai)
ดราก้อนบอล ไค เป็นการนำภาพอะนิเมะ ดราก้อนบอล Z มาทำในรูปแบบรีมาสเตอร์ใหม่อีกครั้ง และนอกจากนี้เนื้อหาที่ดำเนินเรื่องจะถูกตัดต่อใหม่ให้กระชับฉับไวขึ้น ในส่วนเสียงที่พากย์ตัวละครในเรื่องได้กลับมาพากย์เสียงใหม่โดยมีนักพากย์เดิมและนักพากย์คนใหม่ที่มาพากย์ในเรื่องนี้อีกด้วย โดยซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ครบรอบวาระ 20 ปีจากการออกอากาศเรื่อง ดราก้อนบอล Z โดยกลับมาทำใหม่ในระบบ (High Definition Television) มีจำนวนทั้งหมด 98 ตอน
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.1 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.2 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.3 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.4 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.5 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.6 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.7 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.8 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.9 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.10 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.11 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.12 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค1 รวม Vol.13 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.1 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.2 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.3 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.4 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.5 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.6 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.7 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.8 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.9 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.10 พากย์ไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค2 รวม Vol.11 พากย์ไทย

ภาคจอมมารบู (จบแล้ว) แปลโดย Sesano-FS

Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 1 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 2 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที 3 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 4 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 5 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 6 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 7 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 8 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 9 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 10 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 11 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 12 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 13 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 14 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 15 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 16 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 17 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 18 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 19 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 20 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 21 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 22 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 23 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 24 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 25 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 26 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 27 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 28 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 29 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 30 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 31 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 32 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 33 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 34 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 35 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 36 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 37 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 38 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 39 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 40 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 41 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 42 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 43 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 44 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 45 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 46 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 47 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 48 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 49 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 50 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 51 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 52 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 53 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 54 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 55 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 56 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 57 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 58 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 59 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 60 ซับไทย
Dragonball Z kai ดราก้อนบอล ไค  ภาค3 ตอนที่ 61 จบ ซับไทย