ดราก้อนบอล Dragonball (ภาคเด็ก)

Dragonball ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก)


Dragonball ดราก้อนบอล (ตอนเด็ก)
เนื้อเรื่องย่อ
กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กชายผู้มีชื่อว่าซุนโกคู อาศัยอยู่ในป่าลึก มีลักษณะพิเศษตรงที่มีหางเหมือนลิง และมีพละกำลังที่มากกว่าคนปกติ อีกทั้งยังมีฝีมือในด้านการต่อสู้ที่ซุนโกฮัง ผู้เป็นปู่บุญธรรมได้ฝึกไว้ให้ วันหนึ่งเขาได้พบกับเด็กสาวที่ชื่อ บูลม่า เธอได้เล่าเรื่องต่างๆของลูกแก้วที่ตนตามหา และโกคูเองก็มีอยู่ลูกหนึ่งซึ่งเป็นของดูต่างหน้าของปู่โกฮังที่เสียไป ซึ่งก็คือดราก้อนบอล ลูกแก้วที่มีดาวอยู่ภายใน ถ้ารวบรวมดราก้อนบอลได้ครบ 7 ลูกจะมีเทพมังกรปรากฏตัว และจะบันดาลพรให้เป็นจริงหนึ่งประการ ซึ่งการพบกันของเด็กทั้ง 2 คนนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานดราก้อนบอลเลยทีเดียว

Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 1  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 2  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 3  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 4  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 5  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 6  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 7  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 8  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 9  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 10  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 11  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 12  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 13  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 14  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 15  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 16  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 17  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 18  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 19  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 20  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 21  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 22  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 23  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 24  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 25  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 26  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 27  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 28  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 29  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 30  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 31  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 32  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 33  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 34  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 35  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 36  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 37  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 38  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 39  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 40  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 41  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 42  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 43  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 44  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 45  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 46  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 47  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 48  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 49  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 50  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 51  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 52  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 53  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 54  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 55  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 56  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 57  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 58  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 59  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 60  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 61  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 62  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 63  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 64  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 65  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 66  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 67  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 68  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 69  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 70  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 71  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 72  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 73  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 74  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 75  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 76  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 77  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 78  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 79  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 80  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 81  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 82  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 83  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 84  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 85  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 86  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 87  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 88  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 89  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 90  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 91  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 92  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 93  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 94  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 95  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 96  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 97  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 98  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 99  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 100  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 101  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 102  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 103  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 104  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 105  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 106  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 107  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 108  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 109  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 110  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 111  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 112  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 113  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 114  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 115  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 116  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 117  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 118  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 119  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 120  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 121  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 122  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 123  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 124  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 125  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 126  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 127  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 128  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 129  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 130  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 131  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 132  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 133  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 134  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 135  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 136  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 137  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 138  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 139  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 140  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 141  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 142  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 143  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 144  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 145  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 146  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 147  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 148  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 149  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 150  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 151  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 152  [พากย์ไทย]
Dragonball  ตอนเด็ก ตอนที่ 153  [พากย์ไทย]

ภาคถัดไป Dragonball Z →

 

ดู การ์ตูน ออนไลน์ Cartoon Anime Dragonball  ดราก้อนบอล  ตอนที่ 1-291 จบ พากย์ไทย รวมทุกตอน จบ ดูผ่านมือถือ Iphone Samsung ดูการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูนล่าสุด เรื่องใหม่ 

ดูดราก้อนบอล  ตอนเด็ก รวมทุกตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 จบ