Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร

Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร

Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร
เรื่องย่อ “ไคมัน” อาศัยอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า “โฮล” เมืองที่ถูกพวกผู้ใช้เวทย์ หรือ จะเรียกง่ายๆ ว่า พ่อมด ลงมาทดลองวิชาเวทมนตร์ต่างๆกับคนที่อาศัยอยู่ในโฮลแห่งนี้ โดยที่หัวของไคมันเองก็โดนสาปให้เป็นหัวของอีกัวน่า โดยไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรหรือใครเป็นคนทำให้เป็นเช่นนั้น และ ตัวเขาเองก็จำอะไรในอดีตไม่ได้เลย ในเรื่องนี้เขาได้พยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองร่วมกับเพื่อนของเขา “นิไคโด” โดยการต่อสู้กับพวกผู้ใช้เวทย์เพื่อค้นหาความจริงในเรื่องลึกลับต่างๆที่ผ่านมา

ดูอนิเมะ : Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 1 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 2 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 3 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 4 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 5 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 6 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 7 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 8 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 9 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 10 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 11 ซับไทย
Dorohedoro สาปพันธุ์อสูร ตอนที่ 12 ซับไทย