Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช รวมภาค 1-2 

Code Geass โค้ด กีอัส
ในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2010 จักรวรรดิบริททาเนียได้โจมตีญี่ปุ่นด้วยหุ่นยนต์รุ่นใหม่ ไนท์แมร์เฟรม ทำให้ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ และเสียชื่อประเทศและอิสรภาพไป ประเทศญี่ปุ่นถูกเรียกว่า Area 11 (แอเรีย สิบเอ็ด) และคนญี่ปุ่นถูกเรียกว่า ชาว 11 (อีเลฟเว่น) ชาวอีเลฟเว่นถูกบังคับให้อาศัยอยู่ในถิ่นที่เสื่อมโทรม ในขณะที่ชาวบริททาเนียเข้ามาอาศัยในบ้านเรือนที่หรูหรา อย่างไรก็ตาม มีชาวญี่ปุ่นหลายกลุ่มที่ตั้งตัวเป็นกบฏ ต่อต้านบริททาเนีย เพื่ออิสระของประเทศญี่ปุ่น 7 ปีต่อมา ลูลูช นักเรียนโรงเรียนแอชฟอร์ดคนหนึ่ง ได้เข้าไปพัวพันกับกลุ่มกบฏในแอเรียสิบเอ็ด และพบกับหญิงสาวลึกลับ นามว่า ซีทู [C.C.] ผู้มอบพลังของกีอัสให้กับเขา ทำให้เขามีพลังที่จะต่อสู้กับบริททาเนีย แก้แค้นให้มารดาของเขา และสร้างโลกที่อ่อนโยนที่ นานาลี่ น้องสาวของเขา จะอยู่ได้อย่างสงบสุข จนเขาได้รู้ความจริงว่าเพื่อนรักของเขาหรือซูซาคุนั้นต้องมาเป็นศัตรูกันเนื่องจากซูซาคุได้ไปเป็นทหารของบริททาเนียเขาจึงต้องอยู่ภายใต้หน้ากากและภายใต้นามว่า ซีโร่ [Zero] และได้ก่อตั้งภาคีอัศวินดำขึ้น และสมรู้ร่วมคิดกับ ซีทู เรื่อยมาจนความจริงและตัวตนของเขาเปิดเผยโดยเพื่อนรักของเขาเอง
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่1[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่2[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่3[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่4[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่5[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่6[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่7[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่8[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่9[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่10[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่11[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่12[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่13[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่14[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่15[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่16[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่17[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่18[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่19[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่20[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่21[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่22[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่23[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่24[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค1ตอนที่25[พากย์ไทย]

 

Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่1[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่2[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่3[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่4[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่5[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่6[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่7[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่8[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่9[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่10[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่11[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่12[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่13[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่14[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่15[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่16[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่17[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่18[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่19[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่20[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่21[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่22[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่23[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่24[พากย์ไทย]
Code Geass โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูชภาค2ตอนที่25[พากย์ไทย]