City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ (การ์ตูน)

City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์
ซาเอบะ เรียว หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ซิตี้ ฮันเตอร์ ชายหนุ่มลึกลับที่ไม่รู้แม้กระทั่งวันเกิดของตัวเอง แฝงตัวอยู่ในชินจูกุ โดยประกอบอาชีพรับจ้างคุ้มกันนอกกฎหมาย ซึ่งผู้ว่าจ้างต่างทราบข่าวแต่ว่าให้ไปเขียนสัญลักษณ์ XYZ ที่ป้ายข่าวหน้าสถานีรถไฟชินจูกุ แล้วจะได้รับการติดต่อกลับ
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.1 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.2 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.3 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.4 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.5 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.6 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.7 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.8 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.9 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.10 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.11 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.12 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.13 พากย์ไทย
City Hunter ซิตี้ฮันเตอร์ Vol.14 พากย์ไทย


อ่านการ์ตูน มังงะ City Hunter ซิตีฮันเตอร์