Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ ภาค2018

Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ ภาค2018
โอโซระ ซึบาสะ นักเรียนประถมวัย 11 ปีที่รักในกีฬาฟุตบอล ฝันจะลงสนามในการแข่งขันระดับประเทศญี่ปุ่น จนได้พบกับ โรเบิร์ตโต้ อดีตนักฟุตบอลชาวบราซิลที่มีชื่อเสียงเพื่อนของพ่อ ผู้ที่เห็นความสามารถเขา และช่วยให้ฝันเขาใกล้ความจริงมากขึ้น
ซับไทยโดย :: Oremanga
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 1 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 2 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 3 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 4 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 5 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 6 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 7 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 8 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 9 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 10 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 25 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 26 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 27 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 28 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 29 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 30 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 31 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 32 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 33 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 34 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 35 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 36 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 37 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 38 [ซับไทย]

Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ ภาค2001 ←