Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ ภาค2018

Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ ภาค2018
โอโซระ ซึบาสะ นักเรียนประถมวัย 11 ปีที่รักในกีฬาฟุตบอล ฝันจะลงสนามในการแข่งขันระดับประเทศญี่ปุ่น จนได้พบกับ โรเบิร์ตโต้ อดีตนักฟุตบอลชาวบราซิลที่มีชื่อเสียงเพื่อนของพ่อ ผู้ที่เห็นความสามารถเขา และช่วยให้ฝันเขาใกล้ความจริงมากขึ้น
ซับไทยโดย :: Oremanga
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 25 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 26 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 27 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 28 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 29 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 30 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 31 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 32 [ซับไทย]
Captain Tsubasa กัปตันซึบาสะ 2018 ตอนที่ 33 [ซับไทย]