มายฮีโร่ อคาเดเมีย

Boku no Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย (My Hero Academia)

Boku no Hero Academia (My Hero Academia)
เนื้อเรื่องย่อ มนุษย์เกิดมาไม่เท่าเทียมกัน! เด็กบางคนเกิดมาพร้อมพลังพิเศษที่เรียกว่า “อัตลักษณ์” แต่ “อิซาคุ” เป็นพวกไม่มีพลังใดๆ และถูกเพื่อนที่มีพลังพิเศษแกล้งตั้งแต่เด็ก ด้วยความชื่นชม All-Might ฮีโร่ในดวงใจทำให้เขามุ่งมั่นที่จะเป็นฮีโร่ผู้ผดุงความยุติธรรม
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่1 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่2 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่3 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่4 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่5 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่6 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่7 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่8 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่9 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่10 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่11 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่12 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค1 ตอนที่13 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 1 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 2 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 3 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 4 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 5 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 6 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 7 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 8 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 9 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 10 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 11 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 12 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 13 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 14 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 15 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 16 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 17 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 18 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 19 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 20 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 21 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 22 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 23 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 24 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 ตอนที่ 25 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 OVA 1 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค2 OVA 2 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 1 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 2 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 3 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 4 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 5 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 6 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 7 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 8 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 9 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 10 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 11 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 12 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 13 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 14 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 15 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 16 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 17 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 18 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 19 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 20 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 21 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 22 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 23 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 24 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค3 ตอนที่ 25 [พากย์ไทย/ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia ภาค4 ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Boku no Hero Academia Futari no Hero The Movie Two Heroes กำเนิดใหม่ 2 วีรบุรุษ [ซับไทย]


อ่าน มังงะ Boku no Hero Academia 1-246 แปลไทย