bleach-the-movie

Bleach บลีช เทพมรณะ เดอะมูฟวี่ 1 – 4

Bleach บลีช เทพมรณะ เดอะมูฟวี่ 1 ความทรงจําแห่งผู้ไร้ตัวตน พากย์ไทย
Bleach บลีช เทพมรณะ เดอะมูฟวี่ 2 อีกหนึ่งตัวตนของ เฮียวรินมารุ พากย์ไทย
Bleach บลีช เทพมรณะ เดอะมูฟวี่ 3 แด่เธอผู้สิ้นสูญ พากย์ไทย
Bleach บลีช เทพมรณะ เดอะมูฟวี่ 4 ศึกผ่าโลกันตร์ พากย์ไทย