เบย์เบลดเบิร์สท์

BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ศึกลูกข่างพลังระเบิด

BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ศึกลูกข่างพลังระเบิด
เรื่องย่อ ซีรี่ย์ลำดับที่ 3 ของ ซีรีย์ Beyblade ที่มีชื่อว่า Beyblade Burst กล่าวถึง อาโออิ วารุโตะ เด็กหนุ่มนักเรียน ชั้นป.5 เลือดร้อนและหลงไหลในการเล่น Beyblade และมี Beyblade ประจำตัวชื่อว่า วัลคิรี่ ส่วนอีกคนคือ คุเรไน ชู เด็กอัจฉริยะผู้เป็น Bleder ระดับหัวกระทิที่มี Beyblade ประจำตัวชื่อ สไปรก์แกน คู่ปรับคนสำคัญที่วารุโตะต้องการเอาชนะให้จงได้
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 1 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 2 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 3 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 4 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 5 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 6 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 7 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 8 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 9 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 48 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 49 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 50 พากย์ไทย
BEYBLADE BURST เบย์เบลดเบิร์สท์ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Beyblade เบย์เบลดศึกลูกข่างสะท้านฟ้า ภาค1-3 ←