Berserk-เบอร์เซิร์ก-2016

Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่1-12

Berserk เบอร์เซิร์ก (2016)
เรื่องย่อ กัส คนทั่วไปรู้จักเขาในชื่อ นักดาบทมิฬ ผู้ที่ถูกตีตราให้กลายเป็นเครื่องสังเวย ทำให้ปีศาจจากทั่วสารทิศตามล่าตัวเขาและภรรยาที่ถูกตีตรา กัสต้องเอาตัวรอดและตามล่าผู้ที่ทำให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายเช่นนี้
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2016) ตอนที่ 12 [ซับไทย]

 

Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่1-25

Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (2017) ตอนที่1-12