Berserk เบอร์เซิร์ก (1997)

Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่1-25

Berserk เบอร์เซิร์ก 1997
เนื้อเรื่องในตอนแรกกล่าวถึงการผจญภัยของ กัซ ผู้มีฉายาว่า นักรบดำ ที่ต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจมากมาย และปริศนาต่างๆ ที่ผู้อ่านยังไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็น เบเฮริท รอยตีตราที่หลังคอของกัซ ความแค้นของกัซที่มีต่อกรีฟีสซึ่งเป็น 1 ใน 5 ก็อดแฮนด์ จนถึงท้ายเล่มที่ 3 เป็นต้นไป เรื่องราวจะย้อนกลับไปในอดีตของกัซ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Berserk เบอร์เซิร์ก นักรบวิปลาส (1997) ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]

 


อ่านการ์ตูน มังงะ Berserk เบอร์เซิร์ก ตอนที่ 1-343 แปลไทย