THE AVENGERS ภาคการ์ตูน

THE AVENGERS ดิอเวนเจอร์ส (ภาคการ์ตูน) 1-26 จบ

THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 1 กำเนิดไอออนแมน
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 2 ธอร์ ผู้พิชิต
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 3 ฮัลค์ปะทะเดอะเวิร์ล
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 4 พบกัปตันอเมริกา
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 5 พบกัปตันอเมริกา
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 6 แหกคุก ตอน 1
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 7 แหกคุก ตอน 2
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 8 รวมพลคนพิทักษ์โลก
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 9 ตำนานผู้มีชีวิต
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 10 ทุกสิ่งล้วนมหัศจรรย์
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 11 บททดสอบของแพนเธอร์
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 12 โลกแกมม่า ตอน 1
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 13 โลกแกมม่า ตอน 2
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 14 มาสเตอร์ ออฟ อีวิล
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 15 459
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 16 ชายผู้ขโมยวันพรุ่งนี้
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 17 ผู้พิชิตมาเยือน
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 18 ราชวงศ์คัง
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 19 เหล็กในของวิโดว์
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 20 หีบแห่งเหมันต์อดีตกาล
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 21 แด่ไฮดร้า
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 22 อัลตรอน ไฟฟ์
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 23 ปณิธานของอัลตรอน
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 24 ตัวประกันที่ชื่อว่าโลก
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 25 แอสการ์ดล่มสลาย
THE AVENGERS (การ์ตูน) ตอนที่ 26 วันที่ไม่เหมือนวันอื่นๆ (จบภาค)