Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร

Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1-2 [ซับไทย]

Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร
Ansatsu Kyoushitsu (Assassination Classroom) เริ่มต้นจาก 70% ของดวงจันทร์ได้ถูกระเบิดหายไป โดยเกิดจากสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดคล้ายปลาหมึก ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง 20 เท่า และถูกตั้งค่าหัวไว้ 10,000 ล้านเยน ซึ่งเจ้านี่ก็ได้กลายมาเป็นครูในโรงเรียนมัธยมต้น ซึ่งเหล่านักเรียนต้องหาทางกำจัดมันให้ได้ก่อนจะเรียนจบ ไม่เช่นนั้นอาจจะถึงวันที่โลกต้องดับสูญก็เป็นได้
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 OVA [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค1 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 17 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 18 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 19 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 20 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 21 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 22 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 23 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 24 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 ตอนที่ 25 [ซับไทย]
Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค2 The Movie 365 Days [ซับไทย]


อ่านการ์ตูน มังงะ Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร แปลไทย