Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 (2017)

Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2
เรื่องย่อ ภาคต่อของเรื่อง Ajin สายพันธอมนุษย์ ภาคแรกกล่าวถึงเรื่องของ นากาอิ เด็กหนุ่มที่พบว่าตนเองเป็นหนึ่งในอาจินสิ่งที่ฆ่าไม่ตายและถือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทำให้เขาถูกตามล่าโดยมนุษย์
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
Ajin สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
Ajin (2016) ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ ภาค1 ←