Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079

Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079

Fairy Tail แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร
เรื่องย่อ : โมบิลสูทกันดั้ม 0079 เป็นเรื่องราวการทำสงครามกันระหว่างสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นกลุ่มสหพันธโลกและอีกฝ่ายเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากสหพันธโลกโดยใช้ชื่อว่า จักรวรรดิซีออน (Zeon) เดิมทีจักรวรรดิซีออนอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลุ่มสหพันธโลกแต่เกิด ความไม่พอใจในการปกครองของรัฐบาลโลกที่กีดกั้นสิทธิชาวสเปซนอยด์(คนเร่ร่อนในอวกาศ) จึงคิดแยกตัวป็นอิสระ จักรวรรดิซีออนเปิดฉากสู้รบกับรัฐบาลกลุ่มพันธมิตรโดยมีเป้าหมายยึดพื้นที่ทั้งหมด ถึงแม้ว่าประชากรของซีอ้อนมีกำลังทหารน้อยกว่าแต่ก็เป็นผู้บุกเบิกอาวุธสงคราม รูปร่างคล้ายคนเรียกว่า “โมบิลสูท” ทำให้สหพันธโลกยังไม่อาจต่อกรกับซีอ้อนได้ รัฐบาลกลุ่มพันธมิตรโลกจึงนำมนุษย์ขึ้นบนยานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องโมบิลสูทกันดั้มโดยมีหุ่นโมบิลสูทตัวแรกของฝ่ายพันธมิตรโลก เรียกกันว่า”กันดั้ม” ภายใต้การควบคุมของเด็กหนุ่ม อามุโร่ เป็นตัวเอกของการดำเนินเรื่อง
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
Mobile Suit Gundam โมบิลสูทกันดั้ม 0079 ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]