ราชันย์แห่งภูต Shaman King

ราชันย์แห่งภูต Shaman King

ราชันย์แห่งภูต Shaman King
Shaman king ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 1 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 2 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 3 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 4 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 5 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 6 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 7 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 8 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 9 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 10 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 11 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 12 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 13 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 14 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 15 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 16 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 17 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 18 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 19 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 20 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 21 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 22 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 23 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 24 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 25 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 26 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 27 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 28 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 29 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 30 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 31 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 32 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 33 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 34 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 35 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 36 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 37 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 38 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 39 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 40 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 41 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 42 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 43 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 44 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 45 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 46 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 47 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 48 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 49 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 50 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 51 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 52 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 53 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 54 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 55 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 56 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 57 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 58 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 59 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 60 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 61 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 62 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 63 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ตอนที่ 64 [พากย์ไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 1 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 2 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 3 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 4 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 5 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 6 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 7 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 8 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 9 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 10 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 11 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 12 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 13 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 14 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 15 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 16 [ซับไทย]
ราชันย์แห่งภูต Shaman King ภาค2 ตอนที่ 17 [ซับไทย]

ราชันย์แห่งภูต,Shaman King
ดูการ์ตูนออนไลน์ Cartoon ราชันย์แห่งภูต Shaman King  [พากย์ไทย] รวมทุกตอน 1-64 จบ ดูผ่านมือถือ Iphone Samsung การ์ตูนออนไลน์ การ์ตูนล่าสุด เรื่องใหม่